Bloemetjes en bijtjes

Laat het zoemen met bloemen

Bijen en hommels zijn belangrijke bestuivers in de natuur. Eén van de manieren om hen te helpen is te zorgen voor genoeg bloeiende planten in het landschap. Het tekort aan stuifmeel en nectar is in Vlaanderen één van de belangrijkste oorzaken van de achteruitgang van bijen. De suikers aanwezig in de nectar geeft hen de kracht om te vliegen, terwijl de eiwitten in het stuifmeel noodzakelijk zijn voor hun voortplanting.

Niet enkel de hoeveelheid bloemen telt, ook de bloemensoort is van belang. Welke soorten en mengsels geschikt zijn voor bijen, wordt reeds lang onderzocht. Een aantal bloemenmengsels hebben zich reeds in de praktijk bewezen en bieden we elk jaar aan tijdens de lente.

Bestel hier jouw GRATIS zakje bloemenzaad

Meer info: www.west-vlaanderen.be/bijen

 

Unieke bijententoonstelling komt naar je toe

Kom meer te weten over de fascinerende wereld van de bijen!

De tentoonstelling informeert op een boeiende manier over het leven in een bijenkast, je maakt kennis met de koningin, de werksters, de darren. Ook het nut van de bijen, hun kansen en bedreigingen komen aan bod.

Daarna volgt een workshop knutselen met bijenmaterialen en speel je een educatief spel.
Kinderboerderij Van Clé zorgt voor begeleiding op maat. De tentoonstelling wordt ter plekke geleverd.

• Doelgroep: scholen (5 - 12-jarigen)
• Duur: één dagdeel
• Waar: in je eigen school
• Wanneer: je kan de tentoonstelling aanvragen vanaf februari t.e.m. juni
• Meer info en reserveren:  van.cle@telenet.be

Deze tentoonstelling is een samenwerking tussen Kinderboerderij Van Clé, Stadlandschap Leie en Schelde, Natuur.koepel vzw en Stad Kortrijk.


Bekijk hier de bijententoonstelling!

 

Onze bijen stellen het vandaag niet zo goed. Ze zijn nochtans erg nuttig en een onmisbare schakel in de natuur. Denk maar aan de bestuiving. Eén van de problemen is het verdwijnen van bloemen met nectar in tuinen, bermen, weilanden en op akkers. Maar daar kunnen we vrij makkelijk iets aan doen.

Iedereen kan bijen helpen! Met een aantal ecologische recepten voor de tuin komen we al een heel eind.! Meer info over een aantal belangrijke principes van de ecologische siertuin kan je ook vinden op www.west-vlaanderen.be/ecologischetuinen.

 

REGEL 1: GEEN pesticiden in je tuin

Hoe selectief een pesticide ook moge werken (volgens de verpakking tenminste), altijd is er wel een ‘neven’effect, ook op de bijenpopulatie. Zorg er ook voor dat ‘nuttige’ insecten, die van nature voorkomen, een plaats hebben in je tuin. Een intacte voedselpiramide, waarin alles wat ‘eet’ ook ‘gegeten wordt’, vermijdt insectenplagen. Zonder in detail te gaan, helpen volgende beplantingen in de tuin: zwarte els, haagbeuk, hazelaar, wilg, berk, klimop, bloemstroken (kruisbloemigen, ...) en een bloemrijk grasland.REGEL 2: Nectar noch stuifmeel = bijen noch hommels

Bijen zijn voor hun voeding aangewezen op stuifmeel als eiwit- en mineralenbron en op nectar voor de energiewinning. Een hele resem planten zijn goede leveranciers op dat vlak, maar sommige cultuurvariëteiten hebben gevuldbladige bloemen (met voor bijen volstrekt onbereikbaar nectar), anderen hebben geen stuifmeeldraden meer. Allemaal mooi, maar voor de bijen echter ‘steriel’.

Vele uitheemse planten kunnen perfecte nectarleveranciers zijn, zeker voor de minder kieskeurige honingbijen. Solitaire bijen zijn echter – soms – des te kieskeuriger. Ze zijn voor nectar en stuifmeel vaak aan één bepaalde inheemse plantensoort gebonden, waarmee ze doorheen vele eeuwen evolutie een unieke relatie opgebouwd hebben.REGEL 3: Geen nestgelegeheid = geen bijen

houtblokken als nestgelegeheidHet grootste deel van de solitaire bijen maken hun nestgang in de grond. Je vindt ze in bermen langs zandwegen, op de heide, in zandige spleten tussen de tegels, op straat of in je tuin. De overige maken hun nestgang in holle plantenstengels van riet, vlier, braam en framboos of in holtes in bomen, in spleten in raamkozijnen en muren.

In onze ‘geordende’ wereld ontbreekt het dikwijls aan dergelijke ‘nest’gelegenheid. Gaten in muren en houtwerk worden dicht gemaakt en holle stengels blijven zelden langer dan een seizoen staan. Riet, bramen en vlier maken ideale stengels voor solitaire bijen. Ook houtblokken met enkele geboorde gaten zijn succesvol voor sommige soorten.

Voor solitaire bijen kan je als knutselaar eenvoudig een heus ‘bijenhotel’ bouwen. Zo’n ‘nestkast’ richt je zoveel mogelijk naar het zuiden en plaats je op een plek die veel zon krijgt. Bijen zijn zeer warmteminnend en hebben liefst zo veel mogelijk zon.


Meer info

http://www.west-vlaanderen.be/kwaliteit/Leefomgeving/natuur/campagnes/bijen

Brochure "Bijen en hommels in nood - tips voor een bijenvriendelijke tuin"

Folder "Laat het zoemen met bloemen"