Klein maar fijn: de steenuil

De steenuil is Vlaanderens kleinste uiltje. Hij vertoeft graag in halfopen landschappen met veel kleine landschapselementen. Als schuil- en nestplaats verkiest hij oude knotwilgen of vervallen schuren.

Helaas zijn in de loop der jaren met het verdwijnen van kleine landschapselementen ook heel wat natuurlijke broedplaatsen voor steenuil verloren gegaan.

Het plaatsen van speciaal ontworpen nestkasten voor steenuil in bomen of aan gebouwen in het buitengebied kan dit gebrek aan broedplaatsen compenseren.


Ook het heraanplanten en onderhouden van knotwilgen komt de steenuil ten goede. Aangezien de steenuil een typische
holenbroeder is, zijn holle bomen of beschutte hoekjes in (verlaten) gebouwen ideale plekjes om zijn nest te maken.


Het Stadlandschap Leie en Schelde wil samen met de steenuilenwerkgroep van Natuurpunt en verschillende gemeenten in Zuid-West-Vlaanderen de steenuil een betere toekomst geven.

De vrijwilligers van de steenuilenwerkgroep leveren in de regio al heel wat inspanningen om de steenuil een handje te helpen. Zo worden op diverse (geschikte) locaties zelfgemaakte (!) nestkasten voor steenuil opgehangen en jaarlijks geïnventariseerd.

Het Stadlandschap zorgt samen met de gemeenten voor logistieke ondersteuning en voor het heraanplanten en onderhouden van knotbomen. Heel wat landbouwers en particulieren krijgen in het kader van hun landschaps(bedrijfs)plan een mooie knotwilgenrij en onze knotploeg komt die met plezier knotten!

Wil je ook gratis wilgenpoten voor in jouw tuin? Stuur een mailtje naar Johan.vandenberghe@west-vlaanderen.be.

Heb je zelf steenuiltjes in de buurt of ken je nog een geschikte plaats om een nestkast op te hangen? Neem dan contact op met de steenuilenwerkgroep: steenuilen@natuurpunt.be

Meldingen van steenuil kan je doorgeven via www.waarnemingen.be.