Zorro de Eikelmuis

Heb jij een (grote) stadstuin, een weide of een lapje grond op overschot en wil je meehelpen om Zorro de eikelmuis weer zorgeloos te laten leven? 


Contacteer ons via stadlandschapleieschelde@west-vlaanderen.be en informeer of jouw tuin in aanmerking komt voor een gratis boomgaard!

Illustratie: Emmanuel Desmet

© Vildaphoto

De eikelmuis (Eliomys quercinus) of in de volksmond ‘fruitratje’, ‘fruitdiefje’ of ‘tuinslaapmuis’ is in tegenstelling tot wat de naam laat vermoeden alles behalve een gewone muis. Met zijn opvallende ‘zorro-masker’ en lange pluimstaart maakt deze nachtelijke jager, samen met de relmuis en de hazelmuis, deel uit van de familie van de ‘slaapmuizen’. Tijdens hun maandenlange winterslaap worden deze diertjes vaak opgerold aangetroffen in vogelnestkastjes, op zolders of in schuurtjes en ook knaagsporen aan vruchten en noten of het nachtelijke roepen kunnen hun aanwezigheid verraden.

Meer weten over de eikelmuis? Bekijk hier de brochure "Gezocht fruitdiefjes!".

© Vildaphoto

Ondanks het feit dat de eikelmuis de minst zeldzame is van de drie soorten slaapmuizen die in ons land voorkomen, krijgt dit diertje het de laatste tijd zwaar te verduren. Door toenemende versnippering en degradatie van hun habitat, zien deze knaagdiertjes hun leefgebied steeds verder inkrimpen. Naast het verdwijnen van kleine landschapselementen en mantel-zoomvegetaties langs bosranden, komen ook hun overwinteringplaatsen steeds meer in het gedrang. Stallen en schuurtjes verdwijnen of worden vervangen door ontoegankelijke gebouwen zonder schuilmogelijkheden. Door de omvorming van ‘wilde’ tuinen tot strakke gazons heeft de soort geen toegang meer tot voedsel en schuilplaatsen. Eikelmuizen worden bovendien vaak het slachtoffer van de willekeurige bestrijding van ratten en muizen en ook onze enorme populatie huiskatten blijkt er verzot op te zijn.

© ZWG ZWVL

Vanuit de natuurbehoudsector wordt in samenwerking met het Stadlandschap Leie en Schelde reeds heel wat ondernomen om de eikelmuis te helpen. In verschillende regio’s zijn vrijwilligers bezig met het ophangen en regelmatig controleren van nestkasten, een methode die het meest aangewezen bleek om op grote schaal de huidige toestand van de eikelmuis op te volgen en die tezelfdertijd ook voor extra nestgelegenheid zorgt.

Bekijk hier de handleiding voor het ophangen en inventariseren van eikelmuiskasten en tips voor een eikelmuisvriendelijke tuin.

© ZWG ZWVL

Op basis van die nestkastinventarisaties kunnen verdere beschermingsmaatregelen uitgewerkt worden en krijgen beheerders van natuur- en landbouwgebieden aanbevelingen om het behoud van de soort te stimuleren. Kleine ingrepen zoals het verhogen van het voedselaanbod door aanplant van vruchtdragende bomen en struiken zijn al een stap in de goede richting.

Voor particulieren en landbouwers zijn landschaps(bedrijfs)­plannen een ideaal instrument. Verder worden ook afspraken gemaakt met beheerders van grote lijnvormige infrastructuren (bv. Infrabel, Agentschap Wegen & Verkeer) en wordt advies gegeven voor groenschermen rond bedrijventerreinen. Tenslotte spreekt het voor zich dat beheerders van natuurterreinen ook hun gebieden eikelmuisvriendelijk kunnen inrichten.

In het provinciaal soortactieplan ‘Eikelmuis’ vindt u een uitgebreid overzicht van maatregelen en doelstellingen voor het behoud en de versterking van de soort.