Stadlandschap

Met het Stadlandschap Leie en Schelde wil de Provincie West-Vlaanderen samen met jouw gemeentebestuur en in overleg met de natuur-, landbouw- en toeristische sector verder werk maken van een (be)leefbaar landschap in de regio. 

Beleefbaar landschap

Met de aanleg en het beheer van kleine landschapselementen, zoals poelen, hagen, houtkanten en boomgaarden werken we dagdagelijks aan een ecologisch en visueel interessan…

Natuur als buur

Met onze soortbeschermingsacties steken we zelf de handen uit de mouwen om de biodiversiteit een handje te helpen en anderzijds willen we zo veel mogelijk mensen enthousi…

Speels ontdekken en Natuurhelden

Aan de hand van allerhande activiteiten en producten proberen willen we iedereen laten kennismaken met de natuur en het landschap waarin we wonen, werken en ontspannen. O…

Op verkenning en gezinszoektochten

Aan de hand van evenementen, fiets- en wandellussen, brochures en nuttige tips willen we jullie goesting doen krijgen om onze veelzijdige regio te verkennen. Laat je insp…