Landschapsplannen

Wat kunnen we voor jou doen?
Woon je ‘op den buiten’ en heb je een aanzienlijke lap grond? Wil je die weide of akker, dat braakliggend stuk of die tuin aankleden met kleine landschapselementen zoals inheemse knot- of fruitbomen, hagen, houtkanten of zelfs een poel? Neem dan zeker contact op met de landschapsconsulent want de kans bestaat dat je voor je plantplannen kan rekenen op steun van de provincie of je gemeente.

Hoe?
Gewapend met fototoestel en kaartmateriaal komt de landschapsconsulent – op jouw vraag – op bezoek om na te gaan hoe jouw specifieke wensen en onze doelstellingen met betrekking tot landschapsverfraaiing kunnen vertaald worden in een mooi landschapsplan.

Naargelang de situatie (locatie van je grond en de plannen die je hiermee hebt) kan je rekenen op gratis advies, planopmaak, levering van plantgoed of zelfs de volledige realisatie van het plan. En ook voor het onderhoud van de aanplantingen bestaan er heel wat ondersteuningsmogelijkheden (zoals gratis nazorg, knotploegen, Vlaamse beheersovereenkomsten en gemeentelijke subsidies).

De landschapsconsulent informeert je graag over de verschillende ondersteuningsmogelijkheden.

Opgelet, een landschapsplan of landschapsbedrijfsplan is geen standaardplan dat zomaar en overal toepasbaar is. Terrein- en omgevingskenmerken (waterpeil, bodem, type landschap) en de ambities van de aanvrager bepalen mee hoe het uiteindelijk plan er kan uit zien: meidoornhagen als perceelsafbakening, fruitbomen in een weiland, lindes aan de toegangspoort, een eikendreef naar het erf, een poel, knotwilgen langs de beek, … .

Doel?
Het doel van zo’n landschapsplan (bij particulieren) of landschapsbedrijfsplan (bij landbouwers) is om het landschap te verfraaien en dit zowel voor de eigenaar van het terrein als voor de buurtbewoners, toevallige passanten en recreanten. Naast de visuele opwaardering van het landschap zorgt de aanleg van hagen, houtkanten, bomenrijen, poelen,… ook voor een ecologische versterking van de omgeving. Planten en dieren kunnen zich via deze kleine landschapselementen doorheen het landschap verplaatsen, er zich verschuilen, nest maken of naar voedsel zoeken.

Contact:
Foeke Van Weverberg - [email protected]